PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT KỶ HỢI NĂM 2019 16/01/2019 [HyperLink19]
2 TÀI LIỆU DẠY TÍCH HỢP GD QUỐC PHÒNG-AN NINH 01/11/2018 [HyperLink19]
3 Thư kêu gọi của Ban Vận động thực hiện XHHGD trường Tiểu học Ninh Thành 20/09/2018 [HyperLink19]
4 BC công tác tư tưởng, chính trị 09/01/2018 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012 - 2013 08/05/2013 [HyperLink19]
6 Mẫu đánh giá, xếp loại Cán bộ, giáo viên , nhân viên năm học 2012 - 2013 của PGD 08/05/2013 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn của Công Đoàn giáo dục huyện V/v xét trợ cấp Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 và Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam trong CNVC, LĐ 08/05/2013 [HyperLink19]
8 Kết quả giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 năm học 2012 - 2013 06/05/2013 [HyperLink19]
9 Kết quả xếp giải Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện) 06/05/2013 [HyperLink19]
10 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện + Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện) 06/05/2013 [HyperLink19]
11 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự PGD) 06/05/2013 [HyperLink19]
12 Kế hoạch giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 của Phòng GD&ĐT Bình Giang 06/05/2013 [HyperLink19]
13 Kế hoạch + Lịch kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 23/04/2013 [HyperLink19]
14 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày 08/3 và 26/3 năm học 2012 - 2013 09/04/2013 [HyperLink19]
15 Mẫu báo cáo, biên bản, phiếu kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 của Phòng GD 09/04/2013 [HyperLink19]