PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn học và tuổi trẻ 1 10000
2 Tạp chí lao động và công đoàn Hải Dương 1 0
3 Tạp chí giáo dục tiểu học 4 36000
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
5 Sách - Thư viện & thiết bị giáo dục 8 76000
6 Văn tuổi thơ 10 119000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 12 512000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 15 391000
9 Dạy và học ngày nay 16 400000
10 Tạp chí giáo dục 32 800000
11 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
12 Quản lý giáo dục 36 360000
13 Văn nghệ Hải Dương 41 287000
14 Sách từ điển 78 2138900
15 Sách đạo đức 79 2434250
16 Thế giới mới 79 1011200
17 Sách nghiệp vụ 96 1549900
18 Toán tuổi thơ 100 1400000
19 Báo thiếu niên hàng tuần 113 517000
20 Sách nghiệp vụ khối 2 118 2722800
21 Sách tham khảo khối 1 119 2349500
22 Sách pháp luật 127 7125900
23 Sách nghiệp vụ khối 1 137 3143700
24 Thế giới trong ta 141 2538000
25 Sách tham khảo khối 3 141 2625100
26 Sách nghiệp vụ khối 3 146 3609000
27 Sách nghiệp vụ khối 4 159 4023500
28 Sách tham khảo khối 2 161 2841700
29 Sách nghiệp vụ khối 5 165 3669900
30 Sách giáo khoa khối 1 186 1093900
31 Sách tham khảo khối 4 194 4004300
32 Sách giáo khoa khối 2 219 1314300
33 Sách giáo khoa khối 5 239 1669300
34 Sách giáo khoa khối 3 268 2698700
35 Sách tham khảo khối 5 269 5489200
36 Sách giáo khoa khối 4 302 2585600
37 Sách tham khảo chung 493 15060630
38 Sách thiếu nhi 1143 8203300
 
TỔNG
5491
89030680