PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn học và tuổi trẻ 1 10000
2 Tạp chí lao động và công đoàn Hải Dương 1 0
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Tạp chí giáo dục tiểu học 9 81000
5 Sách - Thư viện & thiết bị giáo dục 11 104500
6 Văn tuổi thơ 13 149000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 16 752000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 16 420000
9 Dạy và học ngày nay 19 481000
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
12 Tạp chí giáo dục 37 925000
13 Văn nghệ Hải Dương 41 287000
14 Sách từ điển 78 2138900
15 Sách đạo đức 79 2434250
16 Thế giới mới 79 1011200
17 Sách nghiệp vụ 96 1549900
18 Báo thiếu niên hàng tuần 113 517000
19 Sách nghiệp vụ khối 2 118 2722800
20 Sách tham khảo khối 1 119 2349500
21 Sách pháp luật 127 7125900
22 Sách nghiệp vụ khối 1 137 3143700
23 Sách tham khảo khối 3 141 2625100
24 Sách nghiệp vụ khối 3 146 3609000
25 Toán tuổi thơ 148 1980000
26 Sách nghiệp vụ khối 4 159 4023500
27 Sách tham khảo khối 2 161 2841700
28 Sách nghiệp vụ khối 5 165 3669900
29 Sách giáo khoa khối 1 186 1093900
30 Thế giới trong ta 191 3478000
31 Sách tham khảo khối 4 194 4004300
32 Sách giáo khoa khối 2 219 1314300
33 Sách giáo khoa khối 5 239 1669300
34 Sách giáo khoa khối 3 268 2698700
35 Sách tham khảo khối 5 269 5489200
36 Sách giáo khoa khối 4 302 2585600
37 Sách tham khảo chung 529 15060630
38 Sách thiếu nhi 1183 8203300
 
TỔNG
5689
91129180